Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych w nich zawartych


|1|
Spis informacji publicznych (1)
Prowadzone rejestry,ewidencje,archiwa,zasady udostepniania danych w nich zawartych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
Data wytworzenia informacji:  15.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  15.03.2017 09:29
Data weryfikacji:   22.03.2017 11:33
Data ostatniej zmiany:   22.03.2017 11:33 Rejestr zmian

W Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"w Nowej Rudzie przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w instrukcji kancelaryjnej.która określa sposób tworzenia,ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem,zniszczeniem bądz utratą dokumentów.