Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

"Wspólnota Dziecięca Gromadka"

Strona internetowa instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
255Kontrole

Organem prowadzącym Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"w Nowej Rudzie ul.Fredry 47 jest Powiat Kłodzki.Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta Kłodzki.Nadzór nad przestrzeganiem standartu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski a czynności kontrolne z ramienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadza zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   459
data wytworzenia informacji:  14.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2017 12:35
data weryfikacji:   27.03.2017 11:04
data ostatniej zmiany:   27.03.2017 11:04 Rejestr zmian
255Piecza zastępcza-cele

Kwestie prawne związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej reguluje Ustawa z dnia 09-06-2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.Ustawa określa m.in.zasady i formy sprawowania pieczy zastepczej,zasady jej finansowania.Ustawę wielokrotnie nowelizowano ostatnia zmiana weszła w zycie we wrzesniu 2014r.

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   378
data wytworzenia informacji:  23.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  23.03.2017 12:27
data weryfikacji:   23.03.2017 12:28
data ostatniej zmiany:   23.03.2017 12:28 Rejestr zmian
255Przyjmowanie spraw oraz sposób ich zalatwiania

Korespondencja wpływająca do Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w sekretariacie jednostki a po dekretacji Dyrektora zostaje przekazana poszczególnym pracownikom.Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną,określa Instrukcja Kancelaryjna,Jedonlity Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Składnicy Akt.W sprawach należących do właściwosci działania Wspólnoty Dziecięcej Gromadka,można zwracać się drogą listowną,pocztą elektroniczną bądz za pomocą platformy ePUAP pod adresem epuap.gov.pl a także osobiście w godz:od 7,00 do 15,00 w dni powszednie.

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   398
data wytworzenia informacji:  22.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2017 13:54
data weryfikacji:   22.03.2017 13:59
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 13:59 Rejestr zmian
255Prowadzone rejestry,ewidencje,archiwa,zasady udostepniania danych w nich zawartych

W Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"w Nowej Rudzie przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w instrukcji kancelaryjnej.która określa sposób tworzenia,ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem,zniszczeniem bądz utratą dokumentów.

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   462
data wytworzenia informacji:  15.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  15.03.2017 09:29
data weryfikacji:   22.03.2017 11:33
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 11:33 Rejestr zmian
255Dyrektor" Wspólnota Dziecięca Gromadka"

Dyrektor Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"57-400 Nowa Ruda

ul.Fredry 47 Pani Alicja Szulska

Godziny urzędowania 9,00 do 17,00

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   365
data wytworzenia informacji:  07.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2017 14:09
data weryfikacji:   22.03.2017 10:17
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 10:17 Rejestr zmian
254Majatek publiczny-struktura własnościowa

Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie jest samorzadową jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego,nie posiadającą osobowości prawnej.Do realizacji zadań statutowych placówka wykorzystuje nieruchomość będącą własnością Powiatu Kłodzkiego,oddaną w trwały zarząd Decyzją Nr.20/2014r z dnia 25-11-2014r.

Wydział: Księgowość

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   333
data wytworzenia informacji:  14.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2017 10:51
data weryfikacji:   22.03.2017 10:09
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 10:09 Rejestr zmian
254Główny Księgowy

Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"57-400 Nowa Ruda ul.Fredry 47

Główny Księgowy Gabriela Trojan

Godziny urzedowania od 7,30 do 15,30

Wydział: Księgowość

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   341
data wytworzenia informacji:  07.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2017 14:27
data weryfikacji:   22.03.2017 10:08
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 10:08 Rejestr zmian
254"Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie

Regulamin organizacyjny "Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie

Wydział: Księgowość

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   1342
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   21.03.2017 11:00
data ostatniej zmiany:   21.03.2017 11:00 Rejestr zmian
255Statut

Wydział: Sekretariat

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   327
data wytworzenia informacji:  02.04.2013
data wprowadzenia do BIP:  09.04.2013 10:29
data weryfikacji:   21.03.2017 10:56
data ostatniej zmiany:   21.03.2017 10:56 Rejestr zmian
254Statut WPOW "Gromadka" Nowa Ruda

Wydział: Księgowość

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   1271
data wytworzenia informacji:  24.01.2013
data weryfikacji:   21.03.2017 10:55
data ostatniej zmiany:   21.03.2017 10:55 Rejestr zmian
254Regulamin Organizacyjny WPOW"Gromadka"Nowa Ruda

Wydział: Księgowość

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   948
data wytworzenia informacji:  11.05.2012
data weryfikacji:   21.03.2017 10:52
data ostatniej zmiany:   21.03.2017 10:52 Rejestr zmian
163"Wspólnota Dzięcięca Gromadka" w Nowej Rudzie

Przedmiot działalności i kompetencje "Wspólnoty Dzięcięcej Gromadka" w Nowej Rudzie na podstawie Ustawy

Wydział: "Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
ilość wyświetleń:   1383
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   30.05.2016 11:03
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 13:18 Rejestr zmian