Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających


|2|
Spis informacji publicznych (2)
Kontrole
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Autor ostatniej poprawki:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  04.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.07.2023 13:49
Data weryfikacji:   04.07.2023 13:49
Data ostatniej zmiany:   04.07.2023 13:52 Rejestr zmian

Kontrole
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Szulska
Data wytworzenia informacji:  14.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2017 12:35
Data weryfikacji:   27.03.2017 11:04
Data ostatniej zmiany:   27.03.2017 11:04 Rejestr zmian

Organem prowadzącym Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"Wspólnota Dziecięca Gromadka"w Nowej Rudzie ul.Fredry 47 jest Powiat Kłodzki.Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta Kłodzki.Nadzór nad przestrzeganiem standartu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski a czynności kontrolne z ramienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadza zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.