Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania


|1|
Spis informacji publicznych (1)
Przyjmowanie spraw oraz sposób ich zalatwiania
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Tworkowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  22.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2017 13:54
Data weryfikacji:   10.11.2022 08:26
Data ostatniej zmiany:   10.11.2022 08:26 Rejestr zmian

Korespondencja wpływająca do Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w sekretariacie jednostki a po dekretacji Dyrektora zostaje przekazana poszczególnym pracownikom.Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną,określa Instrukcja Kancelaryjna,Jedonlity Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Składnicy Akt.W sprawach należących do właściwosci działania Wspólnoty Dziecięcej Gromadka,można zwracać się drogą listowną,pocztą elektroniczną bądz za pomocą platformy ePUAP pod adresem epuap.gov.pl a także osobiście w godz:od 7:00 do 15:00 w dni powszednie.