Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Przedmiot działalności i kompetencje


|3|
Spis informacji publicznych (3)
Wniosek o utworzenie placówki Delta
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Autor ostatniej poprawki:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  05.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2023 11:08
Data weryfikacji:   05.07.2023 11:08
Data ostatniej zmiany:   05.07.2023 11:08 Rejestr zmian
"Wspólnota Dzięcięca Gromadka" w Nowej Rudzie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Tworkowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   10.11.2022 08:45
Data ostatniej zmiany:   10.11.2022 08:45 Rejestr zmian

Przedmiot działalności i kompetencje "Wspólnoty Dzięcięcej Gromadka" w Nowej Rudzie na podstawie Ustawy

Piecza zastępcza-cele
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Tworkowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  23.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  23.03.2017 12:27
Data weryfikacji:   10.11.2022 08:45
Data ostatniej zmiany:   10.11.2022 08:45 Rejestr zmian

Kwestie prawne związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej reguluje Ustawa z dnia 09-06-2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.Ustawa określa m.in.zasady i formy sprawowania pieczy zastepczej,zasady jej finansowania.Ustawę wielokrotnie nowelizowano ostatnia zmiana weszła w zycie we wrzesniu 2022r.