Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Status prawny


|2|
Spis informacji publicznych (2)
Statut - Delta
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Autor ostatniej poprawki:   Bogdan Ogrodowczyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  05.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2023 10:54
Data weryfikacji:   05.07.2023 10:54
Data ostatniej zmiany:   05.07.2023 10:54 Rejestr zmian

Uchwała nr XIV/90/2022 - załącznik nr 7 - w sprawie zatwierdzenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Socjalizacyjnego "Delta" w Nowej Rudzie

Statut
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Bejnarowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bożena Bejnarowicz
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Tworkowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Bogdan Ogrodowczyk
Data wytworzenia informacji:  02.04.2013
Data wprowadzenia do BIP:  09.04.2013 10:29
Data weryfikacji:   10.11.2022 08:23
Data ostatniej zmiany:   10.11.2022 08:23 Rejestr zmian